O Nás

Vítame Vás

Buďte pozdravení všetci zblúdilci, no aj tí, ktorí ste sa v našom obchode ocitli úmyselne.

Priblížime Vám históriu a tradíciu z dôb dávno minulých a ponúkneme Vám ju v modernej podobe. V našich „regáloch“ nájdete tovar s vikingskou, keltskou, ale hlavne slovanskou a folklórnou témou.

Symboly ktoré prezentujeme pochádzajú spred mnohých storočí. Tieto symboly sú doložené reálnymi nálezmi, či opisované v dobovej literatúre a historických kronikách. Predstavujú tradíciu, postupom času prelínajúcu do folklóru, vďaka ktorému prežíva do dnešných dní. My sa za pomoci našich výrobkov snažíme túto tradíciu udržiavať.

Neriešime politiku. Nepodporujeme a nie sme podporovaní žiadnymi organizáciami. Odmietame sympatizovanie, či príslušnosť k hnutiam potláčajúcim ľudské práva a slobody občanov . . .

Hromoslaw

Zdroj obr: Pinterest

NDBjNjRlN